Orgel Nieuwe Kerk Delft

Aan het College van Kerkrentmeesters

Ondergetekenden, musici en orgelliefhebbers die zich betrokken voelen bij de ‘koninklijke’ Nieuwe Kerk en haar monumentale Bätz-orgel, verzoeken het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Delft:

  1. de schipmuren van de Nieuwe Kerk te doen herpleisteren, eventueel in een passende kleur;
  2. het orgel te doen herstellen volgens het plan Bergwerff/Pels & Van Leeuwen, onder meer inhoudend:
    • vervanging van het register ‘Scherp’ door een exemplaar in Bätz-stijl;
    • verbetering van de intonatie van enkele registers;
    • aanpassing - voor zover eventueel nodig - van de klank van het pijpwerk naar de nieuwe akoestiek volgens de methodes van het huis Bätz in de betreffende periode;
    • opknapwerk rond de speeltafel.

Februari 2016